Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Kartuzy

Kancelaria Rozwodowo – Karna

O nas

Każde postępowanie dotyczące rozwodu czy separacji jest odmienne i nacechowane wielkimi emocjami dwóch zwaśnionych stron. Rozpatrując każą sprawę wcielamy się niejako w rolę osoby którą reprezentujemy. Poznajemy jej życie, problemy, rodzinę oraz przyjaciół. Staramy się tak poprowadzić postępowanie aby klient odczuł, że może nam zaufać przekazując nam dyskretne informacje ze swojego życia.

Małżonkowie rozwód powinni traktować jako rozwiązanie ostateczne, w przypadku gdy brak jest szans na utrzymanie małżeństwa. Niejednokrotnie życie pokazuje nam, że rozwód jest lepszym wyjściem, niż kontynuowanie związku z małżonkiem, z którym prowadzimy trudne relacje. Nie tylko nie jest to wskazane dla nas ze względu na ryzyko chorób i innych powikłań, ale częste kłótnie stanowią bolesną sytuację nie tylko dla małżonków ale również dla dzieci, którymi należy się zaopiekować w tych trudnych momentach.

adwokat kartuzy

Jesteśmy młodzi i ambitni, a nasza praca daje nam satysfakcję. Dlatego masz pewność, że się nie poddamy. Z nami będziesz czuć się bezpiecznie. Od początku powiemy Ci, jak będzie prowadzona Twoja sprawa i ile będzie to kosztowało. Będziemy Cię też regularnie informować co dzieje się w postępowaniu.

Wynagrodzenie za usługi dostosowujemy do nakładu pracy niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, ale zawsze znajdujemy rozwiązanie korzystne dla obu stron tak by każdy był zadowolony po kontakcie z naszą kancelarią.

Nasz zespół stanowią

Radca Prawny

Cezary Cieśluk

Absolwent wydziału Prawa i Administracji w Gdańsku na kierunku Prawo z 2007 roku.
Absolwent Podyplomowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z 2009 roku na kierunku Managersko – Finansowym.
Ukończona Aplikacja Radcy Prawnego w 2012 roku.

Umiejętność posługiwania się językiem Rosyjskim, Angielskim w stopniu komunikatywnym oraz Hiszpańskim w stopniu podstawowym.

Radca Prawny Cezary Cieśluk posiada doświadczenie w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, rodzinnego jak również prawa w kontekście odszkodowań oraz zadośćuczynień (błędy w sztuce lekarskiej, wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, wypadki cywilne, odszkodowania lotnicze oraz wiele innych odszkodowań). Od 2015 roku – odkąd Radcowie Prawni nabyli uprawnienia do obrony zajmuje się także sprawami z zakresu prawa karnego. Pierwsze kroki w zakresie odszkodowań stawiał już na ostatnim roku studiów będąc na stażu w kancelarii prawnej, by już na aplikacji radcowskiej prowadzić swoją firmę w zakresie odzyskiwania odszkodowań dla poszkodowanych od zakładów ubezpieczeniowych pod nazwą ConsensusBaltica – Porozumienie Bałtyckie.

Dodatkowe doświadczenie z zakresu prawa rodzinnego nabywał również pracując jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym przy postępowaniach rozwodowych.

radca prawny kartuzy

Do dnia dzisiejszego w zmodyfikowanej formie firmy zajmuje się tym razem rozszerzonym zakresem profesjonalnych usług prawniczych wykonując je pod nazwą: CCE KANCELARIA RADCY PRAWNEGO RADCA PRAWNY CEZARY CIEŚLUK.

Podczas aplikacji Radcy Prawnego miedzy innymi zdobywał doświadczenie z zakresu prawa rodzinnego jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w szeroko rozumianych postępowaniach rozwodowych.

Nie jest mu także obca tematyka spraw wykonywanych przed notariuszem w tym zabezpieczenia umów w zakresie szeroko rozumianego prawnego obrotu nieruchomościami.

Podczas odbywania aplikacji prowadził obsługę prawna dla kilku biur pośrednictw nieruchomościami jak również miał wpływ na korzystne lokowanie kapitału przez zainteresowane podmioty. Zna rynek trójmiejskich nieruchomości gdyż tu stawiał od 2005 roku pierwsze kroki ( w trakcie odbywania studiów).

Radca Prawny

Paweł Gołębiowski

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji ukończonego w styczniu 2003 r.
W latach 2003-2005 odbywał studia doktoranckie na UAM w Poznaniu.
W roku 2004 ukończył Kurs specjalistyczny w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami SPPON.
W latach 2007-2011 odbywał aplikację radcowską w OIRP w Gdańsku zakończoną zdanym egzaminem radcowskim i uzyskaniem wpis na listę radców prawnych GD/2181.

Radca Prawny Paweł Gołębiowski biegle posługuje się językiem rosyjskim, ukończył Kurs biznesowego języka rosyjskiego na Uniwersytecie Gdańskim poziom C1. W roku 2010 uzyskał Certyfikat z języka rosyjskiego Biznes i Komercja stopień C1 wydany przez Instytut Puszkina w Moskwie i Izbę Handlowo-Przemysłową Federacji Rosyjskiej.

Radca prawny posiada doświadczenie w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy, nieruchomości oraz postępowania egzekucyjnego. Doświadczenie zdobywał między innymi w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad o/Gdańsk (Wdział Planowania i Zamówień Publicznych) w zakresie prawa zamówień publicznych, w Koncernie Energetycznym ENERGA S.A. Oddział Zakład Energetyczny Gdańsk w Gdańsku w zakresie windykacji w Dziale prawnym, biurze obrotu nieruchomościami, dwóch Kancelariach Komorniczych w Gdańsku oraz jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Zdobyte doświadczenie wykorzystuje prowadząc od 2012 roku działalności w zakresie profesjonalnych usług prawniczych w formie : Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Gołębiowski.

prawnik kartuzy

Klienci cenią nas za

kancelaria adwokacka kartuzy

Wiedzę i doświadczenie

kancelaria adwokacka kartuzy

Profesjonalizm

rozwody kartuzy

Dyspozycyjność

rozwody kartuzy

Terminowość

W naszej kancelarii zajmujemy się

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego

N

Podział majątku wspólnego

N

Unieważnienie małżeństwa

N

Alimenty na rzecz rodzica

N

Alimenty na rzecz dziecka

N

Władza rodzicielska

N

Ubezwłasnowolnienie

N

Rozdzielność majątkowa

N

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

N

Miejsce pobytu dziecka

N

Kontakty z dzieckiem

N

Ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane

N

Separacja

Sprawy cywilne

Kancelaria reprezentuje klientów przed sądami w sprawach cywilnych. Do spraw prowadzonych przez Kancelarię zaliczają się w szczególności:

N

Zniesienie współwłasności i podział majątku wspólnego

N

Dochodzenie roszczeń pieniężnych

N

Sprawy spadkowe

N

Sprawy o ochronę dóbr osobistych

N

Sprawy o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

N

Rozliczenie

N

Sprawy o rozwiązanie umowy dożywocia

N

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli

N

Sprawy o ustalenie nieważności umów

N

Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę

N

Wiele innych spraw

N

Sprawy wynikające z zawartych umów, w tym: o roboty budowlane, najmu, leasingu, kredytu, dożywocia, zlecenia, kontraktów menedżerskich

Sprawy karne

Do zadań obrońcy należy doprowadzenie do jak najszybszego zwolnienia klienta z aresztu, ale przede wszystkim takie poprowadzenie sprawy na każdym etapie postępowania, aby doprowadzić do uniewinnienia od zarzutu lub zminimalizowania skutków popełnienia czynu zabronionego. Jeśli chodzi o prawo karne, to obejmuje ono szeroki zakres przypadków, w których osoba została oskarżona o popełnienie czynu opisanego w kodeksie karnym, bądź w innych ustawach. Ssprawy karne nie ograniczają się tylko do przestępstw pospolitych jak kradzież, przywłaszczenie mienia, rozbój czy handel narkotykami. Coraz częściej dotyczą zatrzymania i oskarżenia przedsiębiorcy pod zarzutem oszustw podatkowych, nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych czy wprowadzenia w błąd kontrahenta co do swojej wypłacalności. Nierzadkie są sprawy z oskarżenia prywatnego lub kwestie związane z pomówieniem i zniesławieniem np. w portalach społecznościowych.

adwokat kartuzy

Kancelaria Rozwodowo Karna

Adres

ul. Klasztorna 2 A
83-300 Kartuzy

Telefon